PROFI jazdiaci plyšový kôň Ponnie & Ponycycle

Výrobky kategórie PROFI sú dostupné u značky Ponnie vo všetkých veľkostiach S, M, L a u značky Ponycycle iba vo veľkosti S.

PROFI jazdiaci koníky sú určené pre zábavné parky a detské kútiky. Sú vyrobené z odolných materiálov prispôsobených pre veľké zaťaženie v komerčnej prevádzke, inak sú výrobky vzhľadovo zhodné s výrobkami kategórie HOME. Podpery pre nohy sú u kategórie PROFI nastaviteľné do viacerých polôh podľa veľkosti dieťaťa.

Pri kúpe koníka do domáceho užívania, odporúčame jednoznačne kúpu výrobkov kategórie HOME. Bez problémov vydrží bežný domáci prevádzku, sú ľahšie a dieťaťu sa vďaka tomu s koníkom lepšie manipuluje v menších priestoroch bytu. Naopak do komerčných prevádzok, kde sú výrobky zaťažené v ďaleko väčšej miere sú výrobky HOME nevhodné a nie je na ne v prípade takéhoto použitia poskytovaná žiadna záruka.

Koníky XL sa vyrába iba vo variante PROFI.