Informacje na temat przetwarzania danych osobowych - informacja handlowa

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KRÓTKI OPIS

Niniejsza zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych zostaje udzielona firmie Fine Promo s.r.o. w celu wysyłania wiadomości handlowych (ofert marketingowych) i innych działań marketingowych do Twojej osoby. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, a komunikaty handlowe nie będą już do Ciebie wysyłane. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych patrz poniżej.

 

1. TOŻSAMOŚCI I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

1.1. Administratorem danych osobowych jest firma Fine Promo s.r.o., z siedzibą Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praga 6, Republika Czeska, Numer identyfikacyjny: 273 84 829, zarejestrowanej w Rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Wydz. C, wkładka nr 115485 (zwana dalej "Administratorem"). 

1.2. Dane kontaktowe administratora są następujące: adres dostawy Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praga 6, Republika Czeska, adres e-mail info@ponnie.cz, telefon 602 579 675.

1.3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona temu administratorowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) (zwane dalej „rozporządzeniem”);

 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wysyłanie wiadomości handlowych i czy innych działań marketingowych przez administratora do Twojej osoby.

3.2. Ze strony administratora dochodzi do automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

 

4. CZAS ZAPISYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Okres, dla którego dane osobowe będą przechowywane przez administratora, jest nieokreślony, ale nie dłużej niż do czasu, gdy Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w tym celu) zostanie odwołana.

 

5. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Inni odbiorcy Twoich danych osobowych będą osobami, które świadczą usługi marketingowe i IT dla administratorów.

5.2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkownika do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

 

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH

6.1. Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, masz prawo zażądać od administratora dostępu do twoich danych osobowych, masz także prawo do skorygowania lub usunięcia twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia twoich danych osobowych. 

6.2. W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych administratorowi. Jednakże nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w następujący sposób: wybierz opcję odwołania zgody po zarejestrowaniu się w witrynie administratora.

6.3. Jeśli uważasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych zostało naruszone lub doszło do naruszenia rozporządzenia, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

6.4. Masz nie ma obowiązku udostępniania danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym i nie jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

6.5. Masz w każdej chwili prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli profilowanie dotyczy tego marketingu bezpośredniego. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.