Information on processing of personal data – commercial communication

TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

BASIS SAMENVATTING

Hierbij geef je toestemming voor de verwerking van je persoonlijke gegevens aan Fine Promo s.r.o. voor de doeleinden van het verzenden van commerciële communicatie (marketing aanbiedingen) en voor de uitvoering van andere marketing activiteiten met betrekking tot jou. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken en we zullen stoppen met het sturen van commerciële communicatie naar jou. Hieronder vind je gedetailleerde informatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens.

        1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE

  1.1. De controller van je persoonlijke gegevens is Fine Promo s.r.o., (hierna de "Controller").

  1.2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn als volgt: postadres 273 84 829, e-mailadres info@ponnie.eu, telefoonnummer 602 579 675. 

  1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

        2. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

  2.1. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gevormd door uw toestemming die hierbij wordt verleend aan de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Art. 6 (1)(a) van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hierna de "Verordening").

         3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

   3.1. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is de levering van commerciële communicatie aan u en de uitvoering van andere marketingactiviteiten door de Controller.

   3.2. De Verwerkingsverantwoordelijke maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming in de zin van artikel 22 van de Verordening.

         4. PERIODE VAN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

   4.1. Uw persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke voor onbepaalde tijd opgeslagen, echter niet nadat u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens (voor het relevante doel van de verwerking) hebt ingetrokken.

          5. ANDERE ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

    5.1. Andere ontvangers van uw persoonsgegevens zijn entiteiten die marketing- en IT-diensten leveren aan de Controller. 

    5.2. De Verwerkingsverantwoordelijke is niet van plan om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde land (buiten de EU) of aan een internationale organisatie.

          6. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

    6.1. Onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Verordening, hebt u het recht om de Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens, het recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (uitvoering van een contract).

    6.2. U hebt te allen tijde het recht om de aan de verantwoordelijke voor de verwerking verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit doet echter op geen enkele wijze afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van de toestemming. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende manier intrekken: u kunt de optie om de toestemming in te trekken selecteren nadat u bent ingelogd op uw registratiepagina op de Website van de Verwerkingsverantwoordelijke.

    6.3. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Verordening, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

    6.4. U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting, noch een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst.

    6.5. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, met inbegrip van profilering indien de profilering verband houdt met direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, zullen uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel worden verwerkt.