Kereskedelmi feltételeket

A társaság üzleti feltételei a következők Fine Promo s.r.o.

 

Ezen üzleti feltételek mintapéldányát a Mašek, Kočí, Aujezdský - eAdvokacie.cz ügyvédi iroda készítette a Cseh Elektromos Kereskedelmi Szövetség számára.

 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1.      A Fine Promo s.r.o. (székhely: Na Stahlavce 1105/16, 160 00 Prága 6, Cseh Köztársaság; cégazonosító szám: 273 84 829; bejegyzett cég) jelen üzleti feltételei (a továbbiakban csak "üzleti feltételek") A prágai Városi Bíróság Cégjegyzékének C. szakaszának 115485. sz. aktája) (a továbbiakban csak "eladó") szabályozzák a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az adásvételi szerződésből (a továbbiakban csak "adásvételként") származnak vagy azzal kapcsolatban ") szerződés"), amelyet az eladó és bármely más természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: "vevő") kötött az eladó webáruházán keresztül. Ezt az online áruházat az eladó a www.ponnie.hu internetes címen üzemelteti egy web alapú portálon keresztül (a továbbiakban csak "az üzlet web alapú portálja").

 

1.2.      Jelen üzleti feltételek irányadóak az eladó www.ponnie.hu címen található weboldalát (a továbbiakban csak "webhely") használó felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a kapcsolódó jogviszonyokra is. Jelen üzleti feltételek nem vonatkoznak olyan helyzetekre, amikor az eladótól árut vásárolni szándékozó természetes vagy jogi személy üzleti tevékenysége során megrendeli az árut.

 

1.3.      Azok a beszerzési megállapodások és/vagy szerződéses rendelkezések, amelyek eltérhetnek ezektől az általánosan alkalmazandó üzleti feltételektől, külön adásvételi szerződésben köthetők meg. Az adott adásvételi szerződésben szereplő minden ilyen különleges megállapodás elsőbbséget élvez a jelen általános üzleti feltételekben előírt kapcsolódó megállapodásokkal szemben.

 

1.4.      A jelen üzleti feltételek rendelkezései az eladó és a vevő között létrejött adásvételi szerződés szerves részét képezik. A vonatkozó adásvételi szerződés és jelen üzleti feltételek magyar nyelven készültek és készülnek. Az adásvételi szerződés magyar nyelven köthető.

 

1.5.      A jelen üzleti feltételek szövegét az eladó bármikor módosíthatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a jelen üzleti feltételek korábbi változatának hatályos időszakából eredő jogokat és kötelezettségeket.

 

 1. VÁSÁRLÁSI ELJÁRÁS

 

2.1.      A Vevő Weboldalon történő regisztrációja alapján a Vevő hozzáférhet felhasználói felületéhez. A Vevő az árut a felhasználói felületéről (a továbbiakban: Felhasználói fiók) rendelheti meg. Amennyiben az e-shop webes felülete ezt lehetővé teszi, a Vevő az árut regisztráció nélkül is megrendelheti közvetlenül az e-áruház webes felületéről.

 

2.2.      A Vevőnek minden esetben pontos és valós adatokat kell megadnia a Weboldalon történő regisztráció és árurendelés során. A Vevő köteles frissíteni a Felhasználói fiókjában megadott adatokat az adatok változása esetén. Az Eladó úgy tekinti, hogy a Vevő által az áru megrendelésekor a Felhasználói fiókban megadott adatok pontosak.

 

2.3.     A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A Vevő köteles a Felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat nem közölni.

 

2.4.     A Vevő nem engedélyezheti harmadik félnek a Felhasználói fiók használatát.

 

2.5.     Az Eladó törölheti a Felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a Vevő több mint 6 hónapja nem használta a fiókot, vagy ha a Vevő az adásvételi szerződésből (ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is) vállalt kötelezettségét megszegi.

 

2.6.     A Vevő tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fióknak nem kell mindenkor elérhetőnek lennie, különös tekintettel az Eladó hardverének és szoftverének szükséges karbantartására, illetve harmadik felek hardvereinek és szoftvereinek szükséges karbantartására.

 

 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

 

3.1.      Az áruház web alapú portálja az eladó által eladásra kínált áruk listáját tartalmazza, beleértve az egyes áruk árait is. Az eladásra kínált termékek árai tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA) és minden kapcsolódó díjat. Az egyes áruk eladási ajánlata és azok árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek az áruház internetes portálján. A fenti rendelkezés semmilyen módon nem korlátozza az eladó azon jogát, hogy egyedileg megtárgyalt feltételekkel eltérő adásvételi szerződést kössön. Az áruház web alapú portálján az áruk értékesítésére tett ajánlatok nem kötelező érvényűek, és az eladó nem köteles ilyen termékekre adásvételi szerződést kötni.

 

3.2.      Az áruház webes portálja az eladásra kínált áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is információkat tartalmaz. Jelen csomagolási és szállítási információ, amely az áruház web alapú portálján található, csak Magyarország területén belüli küldeményekre vonatkozik.

 

3.3.      Az áruk megrendeléséhez a vásárló az áruház web alapú portálján elérhető megrendelőlapot tölti ki. Ennek a megrendelőlapnak a következő információkat kell tartalmaznia:

 

 • a megrendelt árut
 • a vételár kifizetésének módja,
 • részletek a megrendelt áruk kívánt szállítási módjáról
 • részletek a megrendelt áruk kívánt szállítási módjáról - információk az áruk kiszállításával kapcsolatos költségekről

 

(a fentiekre a továbbiakban együttesen csak "megrendelésként" hivatkozunk).

 

3.4.      Mielőtt elküldi a rendelést az eladónak, a vevő lehetőséget kap arra, hogy áttekintse azokat az információkat, amelyeket a vevő a megrendelőlapon megadott. A vevő a megrendelést a „rendelés befejezése” gombra kattintva küldi el. A vevő által a megrendelésben megadott vásárlói adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul e-mailben visszaigazolja a rendelést a vásárlónak, a vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre (a továbbiakban: „a vásárló elektronikus címe”).

 

3.5.      A megrendelés jellegétől függően (árumennyiség, vételár, becsült szállítási költség) az eladó mindig jogosult a vevőtől a megrendelés további megerősítését kérni (pl. írásban vagy telefonon).

 

3.6.      Az eladó és a vevő közötti szerződéses kapcsolat az eladó által a vevő e-mail címére küldött, a megrendelést visszaigazoló e-mail kézbesítésével (elfogadás) jön létre.

 

3.7.      A vevő ezúton tudomásul veszi, hogy az eladó nem köteles vételi szerződést kötni a vevővel - és ez különösen vonatkozik az olyan vevők által leadott megrendelésekre, akik korábban lényegesen megszegték egy korábbi vételi szerződés feltételeit (beleértve ezeket az kereskedelmi feltételeket).

 

3.8.      A vevő beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távközlési módot alkalmazzanak. A vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távközlő eszköz használatával kapcsolatban felmerülő költségei (internet-hozzáférés költségei, telefonköltségek stb.) a vevőt terhelik, és a vevő felelőssége.

 

 1. VÉTELÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1.      A vevő az alábbi módokon fizetheti ki az eladónak a megrendelt áru árát és az áru szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés alapján:

 

 • készpénzmentes fizetés a GoPay fizetési átjárón keresztül
 • a Paypal fizetési rendszeren keresztül
 • banki átutalással az eladó IBAN: CZ09 2010 0000 0021 0207 7809 PIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX Fio banka, a.s.-nál vezetett számlájára (a továbbiakban csak "eladó bankszámlája").

 

4.2.      A megrendelt áru vételárával együtt a vevő köteles megfizetni a megrendelt áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket. Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezik, a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket.

 

4.3.     Ha az árut készpénzért vagy utánvétellel vásárolják, a vételár az áru átvételekor esedékes. Nem készpénzes fizetés esetén az áru vételára az adásvételi szerződés megkötését követő 5 napon belül esedékes.

 

4.4.      A megrendelt áru készpénz nélküli kifizetésekor a vevőnek az áru vételárát a megfelelő "változó szimbólummal" együtt kell megfizetnie, amely a szükséges fizetésre vonatkozik. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevőnek a megrendelt áru vételárának megfizetésére vonatkozó kötelezettsége a szükséges pénzösszegnek az eladó bankszámláján történő jóváírásával teljesül.

 

4.5.      Az eladó jogosult a megrendelt áru teljes vételárának kifizetését követelni, mielőtt a megrendelt árut elküldené a vevőnek.

 

4.6.     Az eladó által a vevőnek az áruk árából felajánlott kedvezmények nem vonhatók össze.

 

4.7.      Ha az adott típusú üzleti vagy kereskedelmi kapcsolatban általánosan elterjedt, vagy ha az általánosan kötelező érvényű jogszabályok előírják, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről az eladó által a vevőnek kiállított számlával összhangban a jogszabályban meghatározottak szerint "adóigazolást" állít ki. Az eladó az általános forgalmi adó (áfa) fizetője. Az adóigazolás az eladó által a vevőnek a megrendelt áru teljes vételárának kifizetésekor kiállított számla. Ezt a számlát (adóigazolást) az eladó elektronikus úton küldi el a vevő e-mail címére.

 

 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

 

5.1.      A vevő a legutóbb módosított 40/1964. sz. törvény, a Cseh Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban csak "Polgári Törvénykönyv") 53. szakaszának 8. alszakasza értelmében tudomásul veszi, hogy többek között nem állhat el a személyre szabott áruk (a vevő sajátos igényeihez igazított vagy módosított áruk) szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől. Az adásvételi szerződéstől való elállási jog e korlátozása vonatkozik a gyors romlásnak és/vagy jelentős kopásnak kitett árukra, valamint a leszállított hang- és videofelvételekre és számítógépes programokra is, amennyiben a fogyasztó megsérti azok eredeti csomagolását, továbbá az újságok, folyóiratok és magazinok szállítására vonatkozó adásvételi szerződésre.

 

5.2.      A fenti 5.1. cikkben említettektől eltérő helyzetekben és egyéb olyan helyzetekben, amelyekben a vevő nem állhat el az adásvételi szerződéstől, a vevőnek a Cseh Polgári Törvénykönyv 53. szakaszának 7. alszakaszában foglalt rendelkezésekkel összhangban joga van az áru átvételét követő tizennégy (14) napon belül elállni az adásvételi szerződéstől. Az adásvételi szerződéstől való elállást az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül kell bizonyíthatóan eljuttatni az eladóhoz (az eladó fizikai címére vagy az eladó info@ponnie.hu e-mail címére).

 

5.3.     Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén, a jelen üzleti feltételek fenti 5.2. cikkével összhangban, az adásvételi szerződés kezdettől fogva érvényét veszti. Az összes kapcsolódó árut az elállási nyilatkozatnak az eladóhoz történő elküldésétől számított öt (5) munkanapon belül vissza kell küldeni az eladónak. Minden kapcsolódó árut nem használt (új) állapotban és lehetőleg az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni az eladónak.

 

5.4.      Miután a vevő a fenti 5.3. cikkel összhangban visszaküldte az árut az eladónak, az eladónak tíz (10) napon belül joga van megvizsgálni a visszaküldött árut, és különösen annak megállapítására, hogy az áru megfelelően, sérülésmentes állapotban, kopás és kopás vagy nyilvánvaló használat jelei nélkül került-e vissza.

 

5.5.      Az adásvételi szerződéstől való megfelelő elállás esetén, a jelen általános szerződési feltételek fenti 5.2. cikkével összhangban, az eladó a visszaküldött áru vételárát (a szállítási és szállítási költségek nélkül) a visszaküldött áru vizsgálatának befejezésére vonatkozó határidőtől számított tíz (10) napon belül (a fenti 5.4. cikk szerint) banki átutalással, a vevő által megjelölt számlára visszafizeti a vevőnek. Az eladó jogosult a fent leírt vételárat készpénzben is visszafizetni, ha a megrendelt árut visszaküldték az eladónak.

 

5.6.      A vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a vevő által visszaküldött áru sérült, kopás vagy használat jeleit mutatja, az eladó jogosult a visszaküldött áru értékvesztésének ésszerű kompenzálására. Az eladó egyoldalúan jogosult arra, hogy a visszaküldött árun keletkezett kárért járó kártérítést beszámítsa a vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.

 

 1. SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS

 

6.1.      Az áruk leszállításának módját és módját az eladó határozza meg, kivéve, ha az adásvételi szerződés másként rendelkezik. Ha a vevő egy adott szállítási vagy kézbesítési szolgáltatást vagy módszert kér, a vevő teljes mértékben felelős az ezzel kapcsolatos kockázatokért, és a vevő viseli az ezzel kapcsolatos többletköltségeket.

 

6.2.     Ha az adásvételi szerződés értelmében az eladónak a megrendelt árut a vevő által meghatározott helyre kell szállítani, a vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

 

6.3.      Amennyiben a vevő felelőssége, hogy a megrendelt áru további szállítási kísérleteket tegyen, vagy az árut az adásvételi szerződésben eredetileg meghatározottól eltérően kell leszállítani, a vevő köteles a kapcsolódó többletköltségeket megfizetni.

 

6.4.      Az áru fuvarozótól történő átvételekor a vevő felelős a csomagolás sértetlenségének ellenőrzéséért, és amennyiben hibát vagy nyilvánvaló sérülésre utaló jeleket észlel, haladéktalanul értesítenie kell a fuvarozót. Amennyiben a megrendelt áruszállítás csomagolása nyilvánvaló sérülésre vagy feltörésre utaló jeleket mutat, a vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a fuvarozótól. A szállítótól kapott átvételi elismervény aláírásával a vevő megerősíti, hogy az áruszállítás megfelelt a megrendelt áru szállítására és átadására vonatkozó összes vonatkozó feltételnek; és így a megrendelt áru sérülésére vagy elvesztésére vonatkozó későbbi szavatossági igények nem kerülnek figyelembe vételre vagy elfogadásra (honorálásra).

 

6.5.      A felek egyéb, a megrendelt áruk szállításával és kézbesítésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az eladó szállítási feltételeiben lehet kiigazítani vagy módosítani.

 

6.6.      A Vevőt az áru megrendelésekor tájékoztatni kell az áru leszállításának vagy utánvételének költségeiről. A Vevőt nem terhelik az áru szállításával kapcsolatos egyéb költségek.

 

 1. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

 

7.1.      A feleknek a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általános érvényű jogszabályok (különösen a Cseh Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. szakaszai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. cseh törvény) az irányadóak.

 

7.2.       Az Eladó szavatolja a Vevőnek, hogy az áru az átvételkor hibátlan. Az Eladó szavatolja különösen, hogy az áru Vevő általi átvételének időpontjában:

 

            7.2.1 az áru a felek által megállapított tulajdonságokkal rendelkezik; ilyen megállapodás hiányában az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket az Eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a Vevő az érintett áru jellege és az Eladó vagy a gyártó által bemutatott reklám alapján elvárt;

 

            7.2.2. az áru alkalmas az Eladó által megadott célra, vagy arra, amire az ilyen jellegű árukat általában használják;

 

            7.2.3. az áru minősége vagy kialakítása megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy modellnek, ha az ilyen minőséget vagy kialakítást megállapodás szerinti minta vagy modell alapján határozták meg;

 

            7.2.4. az áru rendelkezik a megfelelő mennyiséggel, mérettel vagy súllyal; és

 

            7.2.5. az áruk megfelelnek a jogszabályokban előírt követelményeknek.

 

7.3.      Az Art. 7.2. pontjának rendelkezései nem vonatkoznak a hiba miatt megállapodás szerinti csökkentett áron értékesített áruk hibáira; az áruk szokásos használatból eredő elhasználódására; a használt áruk hibáira, ha a hiba megfelel a használat és az elhasználódás mértékének, és az áru a Vevő általi átvételkor rendelkezett a hibával, vagy ha az az áru jellegéből következik.

 

7.4.    Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, úgy kell tekinteni, hogy az áru már az átvételkor hibás volt. A Vevő jogosult a fogyasztási cikkek hibájából eredő jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül gyakorolni.

 

7.5.     A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó azon telephelyének címén gyakorolja, ahol az eladott áruk választékát tekintve a hibákra hivatkozhat, vagy a Vevő székhelyén vagy telephelyén, a Fine Promo s.r.o., Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Prága 6 címen. A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogait a info@ponnie.hu e-mail címen érvényesítheti.

 

7.6.     A Vevőnek az Eladó telephelyének a postacímmel megegyező címére kell eljuttatnia azokat az árukat, amelyekkel kapcsolatban a Vevő a hibás teljesítésből eredő jogait érvényesíti: Fine Promo s.r.o., Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Prága 6, vagy személyesen, előzetes megállapodás alapján, vagy az áru csomagküldő cégen vagy postán keresztül történő elküldésével.

 

7.7.     Az Eladó a Vevőt a Vevő hibaigényének rendezéséről e-mailben értesíti a Vevő által erre a célra megadott e-mail címre; az e-mailt az áru átadását követő 30 napon belül kell elküldeni az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételek 7.6. pontjában megadott telephelyének címére.

 

7.8.    Az Eladó reklamációs szabályzata rendelkezik a felek további jogairól és kötelezettségeiről az Eladó hibákért való felelősségével kapcsolatban.

 

 1. A FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

8.1. A Vevő az áru tulajdonjogát a teljes vételár kifizetésével szerzi meg.

 

8.2.     Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexek.

 

8.3.      Az Eladó a fogyasztói panaszokat a info@ponnie.hu e-mail címen keresztül kezeli. Az Eladó a Vevő e-mail címére tájékoztatást küld a Vevő panaszának kezelésének módjáról.

 

8.4.      The Czech Trade Inspection Authority, Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, Id. No.: 000 20 869, webcím: https://adr.coi.cz/cs, rendelkezik hatáskörrel az adásvételi szerződéssel kapcsolatos fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére. Az Eladó és a Vevő közötti fogyasztói jogviták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon elérhető online vitarendezési platform használható.

 

 8.5.      Az Európai Fogyasztói Központ Cseh Köztársaság, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetes címe: http://www.evropskyspotrebitel.cz a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói online vitarendezésről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont.

 

8.6.     Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelem működését az illetékes kereskedelmi hatóság ellenőrzi saját hatáskörében. A személyes adatok védelme terén a felügyeletet a Személyes Adatvédelmi Hivatal látja el. A megfelelő mértékben a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság végzi többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. cseh törvény betartásának felügyeletét.

 

8.7.     A Vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Cseh Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése értelmében.

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS KERESKEDELMI KOMMUNIKÁCIÓ KÜLDÉSE

 

9.1.  Az Eladó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerinti értesítési kötelezettségének tesz eleget a Vevővel szemben a Vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése céljából, az adásvételi szerződéssel kapcsolatos tárgyalások céljából és a közjogi kötelezettségek teljesítése céljából történő kezelésével kapcsolatban külön dokumentumok útján.

 

 1. KERESKEDELMI KOMMUNIKÁCIÓ KÜLDÉSE ÉS A SÜTIK TÁROLÁSA

 

10.1.    A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat küldjön a Vevő e-mail címére; a Vevő továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő e-mail címére.

 

10.2.     A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a cookie-kat a Vevő számítógépén tárolják. Ha a Weboldalon történő vásárlás és az Eladó adásvételi szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése nem teszi szükségessé a cookie-k tárolását a Vevő számítógépén, a Vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

 

    11. SZÁLLÍTÁS

 

11.1.     A Vevő e-mail címére bármilyen értesítés és dokumentum kézbesíthető.

 

    12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

12.1.   Amennyiben az áruház webes portáljának használatával kapcsolatos jogviszony vagy az adásvételi szerződésen alapuló jogviszony nem csehországi jogalanyra is kiterjed, a felek megállapodnak abban, hogy az ilyen jogviszonyra a cseh jog az irányadó. Ez a rendelkezés nem érinti a fogyasztók egyéb, általánosan alkalmazandó jogszabályokból eredő jogait.

 

12.2.    Az Általános Szerződési Feltételek 12.1. cikke szerinti jogválasztás nem fosztja meg a Vevőt, aki fogyasztó, a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a jogválasztás hiányában alkalmazandó jog által biztosított védelemtől, amelytől megállapodással nem lehet eltérni.

 

12.3.    Amennyiben a jelen üzleti feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne vagy válna érvénytelenné, a felek megállapodnak abban, hogy helyette egy helyettesítő rendelkezést alkalmaznak (amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéshez). A jelen üzleti feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajthatóságának hiánya nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát.

 

12.4.  Az eladó minden adásvételi szerződést, beleértve ezeket az üzleti feltételeket is, elektronikus formában archivál, és az ilyen archivált információkhoz az eladón kívül más felek nem férhetnek hozzá.

 

12.5.   A jelen ÁSZF mellékletét képezi az adásvételi szerződéstől való elállás mintája.

 

12.6.   Az eladó elérhetőségei:

 

(minden szállítás)

 

Fine Promo s.r.o.

 

Skalni 319, 252 62 Statenice, Csehország


e-mail cím: info@ponnie.hu


telefon: +420 602 579 675.

Prágában, 2018. szeptember 1-jén
A Fine Promo s.r.o. társaság nevében.
Ing. Dominik Mašek

 

Melléklet: Az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatvány

 

From:

Elő- és utónév:

Lakóhely:

(vagy e-mail/telefonszám):

 

Címzett:

Eladó:  Fine Promo s.r.o.

 

ID: 273 84 829

 

Bejegyzett székhelye: Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Prága 6, Cseh Köztársaság

 

Az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítés

 

A .......... oldalon. Meglátogattam az Ön weboldalát/e-shopját ............, hogy megrendeljem a ..........., rendelési szám: ............, .......... EUR értékben a ........... árut. A megrendelt árut a ........... címen kaptam meg.

 

A Cseh Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. sz. törvény 1829. § (1) bekezdése alapján, összefüggésben a 1818. §-ával, gyakorlom törvényes jogomat, és elállok az interneten keresztül megkötött adásvételi szerződéstől, amely a fent meghatározott árura vonatkozik, amelyet jelen levéllel együtt visszaküldök Önnek, és egyúttal kérem, hogy a vételárat .......... EUR összegben és ......... EUR postaköltséget ............. számú bankszámlámra legkésőbb 14 napon belül, a szerződéstől való elállás kézbesítésétől számítva térítse vissza.

 

A .........., dátum ..........

 

A fogyasztó családi és utóneve (aláírás)

 

Mellékletek: Vásárlási igazolás