Handelsbetingelserne

Følgende er forretningsbetingelserne for virksomheden Fine Promo s.r.o.

Et eksemplar af disse forretningsbetingelser er udarbejdet af advokatfirmaet Masek, Koci, Aujezdsky - eAdvokacie.cz for det tjekkiske forbund for elektrisk handel.

 

 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

 

1.1.     Disse forretningsbetingelser (i det følgende kun kaldet "forretningsbetingelser") for virksomheden Fine Promo s.r.o. (registreret adresse: Na Stahlavce 1105/16, 160 00 Prag 6 , Tjekkiet; virksomhedsidentifikationsnummer: 273 84 829; virksomhed registreret i handelsregistret ved byretten i Prag, sektion C, fil 115485) (i det følgende kun benævnt "sælger") regulerer parternes gensidige rettigheder og forpligtelser, der opstår som følge af eller i forbindelse med købsaftalen (i det følgende kun benævnt "købsaftale") indgået mellem sælgeren og enhver anden fysisk person eller juridisk enhed (i det følgende benævnt "køber") via sælgerens onlinebutik. Denne onlinebutik drives af sælgeren på internetadressen www.ponnie.dk, via en webbaseret portal (i det følgende kun kaldet "butikkens webbaserede portal").

 

1.2.      Disse forretningsbetingelser regulerer også rettigheder og forpligtelser for de parter, der bruger sælgers hjemmeside på www.ponnie.dk (i det følgende kun kaldet "hjemmesiden") og eventuelle relaterede juridiske forhold. Disse forretningsbetingelser gælder ikke for situationer, hvor en fysisk person eller juridisk enhed, der har til hensigt at købe varer fra sælgeren, bestiller varerne i løbet af deres forretning.

 

1.3.      Indkøbsaftaler og/eller kontraktlige bestemmelser, der måtte afvige fra disse generelt gældende forretningsbetingelser, kan aftales separat i en specifik købsaftale. Alle sådanne særlige ordninger i en specifik købsaftale har forrang for de relaterede ordninger, der kræves i disse generelle forretningsvilkår og -betingelser.

 

1.4.      Bestemmelserne i disse forretningsbetingelser skal være en integreret del af enhver købsaftale, der indgås mellem sælger og køber. Den respektive købsaftale og disse forretningsbetingelser er og skal være skrevet på dansk. En købsaftale kan indgås på dansk.

 

1.5.      Ordlyden af disse forretningsbetingelser kan til enhver tid ændres eller tilføjes af sælgeren. Denne bestemmelse påvirker ikke de rettigheder og forpligtelser, der opstår som følge af den effektive periode for en tidligere version af disse forretningsbetingelser.

 

 1. KØBSPROCEDURE

 

2.1.     Baseret på købers registrering på hjemmesiden kan køber få adgang til sin brugergrænseflade. Køberen kan bestille varerne fra sin brugergrænseflade (herefter "Brugerkonto"). Hvis e-shoppens webinterface tillader det, kan Køber bestille varerne uden registrering direkte fra e-shoppens webinterface.

 

2.2.      Køberen skal altid angive nøjagtige og sande data, når han registrerer sig på hjemmesiden og bestiller varer. Køber skal opdatere de data, der er angivet på brugerkontoen, når dataene ændres. Sælgeren vurderer, at de data, som køberen har angivet på brugerkontoen ved bestilling af varer, er nøjagtige.

 

2.3.     Adgang til Brugerkontoen er sikret med et brugernavn og en adgangskode. Køberen er forpligtet til ikke at videregive oplysninger, der er nødvendige for at få adgang til hans/hendes brugerkonto.

 

2.4.     Køber må ikke tillade tredjeparter at bruge brugerkontoen.

 

2.5.     Sælgeren kan slette brugerkontoen, især hvis køberen ikke har brugt kontoen i over 6 måneder, eller hvis køberen misligholder nogen forpligtelse i henhold til købskontrakten (herunder vilkårene og betingelserne).

 

2.6.     Køber anerkender, at brugerkontoen ikke behøver at være tilgængelig på alle tidspunkter, især med hensyn til den nødvendige vedligeholdelse af sælgers hardware og software eller den nødvendige vedligeholdelse af tredjeparts hardware og software.

 

 1. INDGÅELSE AF KØBSAFTALE

 

3.1.      Butikkens webbaserede portal indeholder en liste over de varer, der udbydes til salg af sælgeren, herunder priserne på de enkelte varer. Priserne på de varer, der udbydes til salg, er inklusive merværdiafgift (moms) og alle relaterede gebyrer. Tilbuddet om bestemte varer til salg og deres respektive priser forbliver i kraft i den periode, hvor de vises på butikkens webbaserede portal. Ovenstående bestemmelse begrænser på ingen måde sælgerens ret til at indgå en anden købsaftale med individuelt forhandlede vilkår. Alle tilbud om at sælge de varer, der er placeret i butikkens webbaserede portal, er ikke-bindende, og sælgeren er ikke forpligtet til at indgå en købsaftale for sådanne produkter.

 

3.2.      Den webbaserede portal i butikken indeholder også oplysninger om omkostningerne forbundet med emballering og forsendelse af de varer, der vises der til salg. Disse emballage- og forsendelsesoplysninger, som er anført i butikkens webbaserede portal, gælder kun for forsendelser inden for Danmark.

 

3.3.      For at bestille varer udfylder køberen den bestillingsformular, der er tilgængelig på butikkens webbaserede portal. Denne bestillingsformular skal indeholde følgende oplysninger:

 

 • de bestilte varer
 • den metode, der skal bruges til betaling af købsprisen,
 • detaljer om den ønskede forsendelsesmetode for de bestilte varer
 • oplysninger om de omkostninger, der er forbundet med forsendelse af varer

 

(ovenstående vil i det følgende kun blive omtalt som "ordren").

 

3.4.      Før bestillingen sendes til sælgeren, får køberen mulighed for at gennemgå de oplysninger, som køberen har indtastet i bestillingsformularen. Køberen sender ordren ved at klikke på "bindende ordre". De oplysninger, som køberen har indtastet i ordren, anses af sælgeren for at være korrekte. Umiddelbart efter modtagelse af ordren sender sælgeren en bekræftelse af ordren til køberen via e-mail til den e-mailadresse, som køberen har indtastet i ordren (i det følgende benævnt "købers elektroniske adresse").

 

3.5.      Afhængigt af ordrens art (varemængde, købspris, anslåede forsendelsesomkostninger) har sælgeren altid ret til at bede køberen om en yderligere bekræftelse af ordren (f.eks. skriftligt eller telefonisk).

 

3.6.      Det kontraktlige forhold mellem sælger og køber opstår ved levering af e-mail-bekræftelsen af ordren (accept), som sendes af sælger til købers e-mail-adresse.

 

3.7.      Køber anerkender hermed, at sælger ikke er forpligtet til at indgå en købsaftale med køber - og dette gælder særligt for ordrer afgivet af købere, der tidligere væsentligt har misligholdt vilkårene og betingelserne i en tidligere købsaftale (herunder disse forretningsbetingelser).

 

3.8.      Køber accepterer brugen af en fjernkommunikationstype i forbindelse med indgåelsen af købsaftalen. Eventuelle omkostninger, som køber pådrager sig ved brug af denne form for fjernkommunikation i forbindelse med indgåelse af købsaftalen (omkostninger til internetadgang, telefonomkostninger osv.), afholdes af og er købers ansvar.

 

 1. KØBSPRIS OG BETALINGSBETINGELSER

 

4.1.      Køberen kan betale sælgeren prisen for de bestilte varer og eventuelle omkostninger forbundet med forsendelse af varerne i henhold til købsaftalen på følgende måder:

 

 • gennem Paypal-betalingssystemet
 • ved kontantløs betaling via GoPay betalingsgateway
 • ved bankoverførsel til sælgers konto IBAN: CZ7220100000002500775290 PIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX hos Fio banka, a.s. (i det følgende kun kaldet "sælgers bankkonto")

 

4.2.     Sammen med købsprisen for de bestilte varer er køberen forpligtet til at betale de omkostninger, der er forbundet med emballering og forsendelse af de bestilte varer. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, inkluderer købsprisen de omkostninger, der er forbundet med levering af varerne.

 

4.3.      Når varerne købes kontant eller pr. efterkrav, forfalder købesummen ved modtagelsen af varerne. Ved ikke-kontante betalinger forfalder købesummen for varerne senest 5 dage efter indgåelse af købsaftalen.

 

4.4.      Ved ikke-kontant betaling for de bestilte varer skal køberen betale varernes købspris sammen med det respektive "variable symbol", der gælder for den krævede betaling. I tilfælde af en ikke-kontant betaling skal købers forpligtelse til at betale købsprisen for de bestilte varer opfyldes ved kreditering af de krævede midler til sælgers bankkonto.

 

4.5.      Sælger er berettiget til at kræve betaling af den fulde købesum for de bestilte varer, inden de bestilte varer sendes til køber.

 

4.6.      Ingen rabatter, som sælgeren tilbyder køberen på prisen for varerne, kan kombineres.

 

4.7.     Hvis det er almindeligt anvendt i den pågældende type forretnings- eller handelsforhold, eller hvis det kræves af generelt bindende lovbestemmelser, skal sælgeren udstede en "skattekvittering", som angivet i loven og i overensstemmelse med den faktura, som sælgeren har udstedt til køberen for de betalinger, der er foretaget i henhold til købsaftalen. Sælgeren er betaler af merværdiafgift (moms). Skattekvitteringen skal være den faktura, som sælgeren udsteder til køberen ved betaling af den fulde købspris for de bestilte varer. Denne faktura (momskvittering) sendes af sælgeren elektronisk til køberens e-mailadresse.

 

 1. TILBAGETRÆKNING FRA KØBSAFTALEN

 

5.1.     Køber anerkender i henhold til § 53, stk. 8 i lov nr. 40/1964 Coll., den tjekkiske civillovbog, som senest ændret (i det følgende kun benævnt "civillovbogen"), at han blandt andet ikke kan fortryde en købsaftale om levering af tilpassede varer (varer tilpasset eller ændret for at opfylde køberens særlige krav). Denne begrænsning af fortrydelsesretten gælder også for varer, der er udsat for hurtig forringelse og/eller væsentlig slitage, og for leverede lyd- og videooptagelser og computerprogrammer, hvis forbrugeren bryder deres originale emballage, samt for købsaftalen om levering af aviser, tidsskrifter og magasiner.

 

5.2.      I andre situationer end dem, der er nævnt i artikel 5.1 ovenfor, og i andre situationer, hvor en køber ikke kan træde tilbage fra en købsaftale, har køberen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 53, stk. 7, i den tjekkiske civillovbog ret til at træde tilbage fra en købsaftale inden for fjorten (14) dage efter modtagelsen af varerne. En sådan tilbagetrækning fra en købsaftale skal beviseligt leveres til sælgeren (til sælgerens fysiske adresse eller til sælgerens e-mailadresse info@ponnie.eu) inden for fjorten (14) dage fra datoen for modtagelse af varerne.

 

5.3.     I tilfælde af tilbagetrækning fra en købsaftale, i overensstemmelse med ovenstående artikel 5.2 i disse forretningsbetingelser, annulleres købsaftalen fra begyndelsen. Alle relaterede varer skal returneres til sælgeren inden for fem (5) arbejdsdage fra datoen for afsendelse af meddelelsen om tilbagetrækning til sælgeren. Alle relaterede varer skal returneres til sælgeren i ubrugt (ny) stand og om muligt i original emballage.

 

5.4.      Inden for ti (10) dage efter købers returnering af varerne til sælger, i overensstemmelse med ovenstående artikel 5.3, er sælger berettiget til at undersøge de returnerede varer og især til at afgøre, om varerne er blevet returneret korrekt i ubeskadiget stand, uden slitage eller tegn på åbenlys brug.

 

5.5.      I tilfælde af en korrekt tilbagetrækning fra en købsaftale, i overensstemmelse med ovenstående artikel 5.2 i disse vilkår og betingelser, skal sælgeren returnere købsprisen for de returnerede varer (eksklusive forsendelses- og leveringsomkostninger) til køberen inden for ti (10) dage fra fristen for afslutning af undersøgelsen af de returnerede varer (i henhold til ovenstående artikel 5.4) ved bankoverførsel til en konto, der er angivet af køberen. Sælgeren er også berettiget til at returnere den ovenfor beskrevne købspris kontant, når de bestilte varer er blevet returneret til sælgeren.

 

5.6.      Køber anerkender, at såfremt de varer, der returneres af køber, er beskadigede, viser tegn på slitage eller viser tegn på brug, er sælger berettiget til at få en rimelig kompensation for en sådan værdiforringelse af de returnerede varer. Sælger er ensidigt berettiget til at modregne sin erstatning for beskadigelse af de returnerede varer i købers krav på tilbagebetaling af købesummen.

 

 1. FORSENDELSE OG LEVERING

 

6.1.      Den måde og metode, der skal anvendes til levering af varer, bestemmes af sælgeren, medmindre andet er fastsat i købsaftalen. Hvis en bestemt forsendelses- eller leveringstjeneste eller -metode kræves af en køber, er køberen fuldt ansvarlig for alle relaterede risici, og køberen skal bære alle yderligere relaterede omkostninger.

 

6.2.     Hvis sælgeren i henhold til købsaftalen skal levere de bestilte varer til et af køberen angivet sted, er køberen forpligtet til at modtage varerne ved levering.

 

6.3.      Såfremt køber er ansvarlig for, at det er nødvendigt at foretage yderligere leveringsforsøg af bestilte varer eller at levere varerne på en anden måde end oprindeligt specificeret i købsaftalen, er køber forpligtet til at betale alle dermed forbundne ekstraomkostninger.

 

6.4.      Ved modtagelse af varerne fra transportøren er køberen ansvarlig for at kontrollere emballagens integritet og i tilfælde af eventuelle mangler eller tegn på åbenlys skade straks underrette transportøren. Hvis emballagen til en leverance af bestilte varer viser tegn på åbenlys skade eller på at være blevet brudt op, behøver køberen ikke at acceptere forsendelsen fra transportøren. Ved at underskrive leveringskvitteringen fra transportøren bekræfter køberen, at forsendelsen af varer opfyldte alle de gældende vilkår og betingelser i forbindelse med forsendelse og levering af de bestilte varer; og dermed vil ingen efterfølgende garantikrav for skader eller tab på de bestilte varer blive overvejet eller accepteret (honoreret).

 

6.5.      Parternes øvrige rettigheder og forpligtelser i forbindelse med forsendelse og levering af bestilte varer kan justeres eller ændres i sælgers leveringsbetingelser.

 

6.6.      Køber skal informeres om omkostningerne ved levering af varerne eller efterkrav ved bestilling af varerne. Køber skal ikke betale for andre omkostninger i forbindelse med levering af varerne.

 

 1. RETTIGHEDER SOM FØLGE AF MANGELFULD YDELSE

 

7.1.      Parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med enhver mangelfuld ydelse er underlagt de gældende generelt bindende lovbestemmelser (især §§ 1914 til 1925, §§ 2099 til 2117 og §§ 2161 til 2174 i den tjekkiske civillovbog og den tjekkiske lov nr. 634/1992 Coll. om forbrugerbeskyttelse med senere ændringer).

 

7.2.     Sælger indestår over for køber for, at varen er mangelfri ved overtagelsen. Sælger garanterer især, at på tidspunktet for købers overtagelse af varerne:

 

            7.2.1 varen har de egenskaber, som parterne har aftalt; i mangel af en sådan aftale har varen de egenskaber, som sælger eller producent har beskrevet, eller som køber forventede i betragtning af den pågældende vares art og den reklame, som sælger eller producent har præsenteret;

 

            7.2.2. varerne er egnede til at blive brugt til det formål, som sælgeren har angivet, eller som varer af denne art normalt bruges til;

 

            7.2.3. varens kvalitet eller design svarer til den aftalte prøve eller model, hvis en sådan kvalitet eller design blev bestemt på grundlag af en aftalt prøve eller model;

 

            7.2.4. varerne har den tilsvarende mængde, mål eller vægt; og

 

            7.2.5. varerne opfylder de krav, der er fastsat i lovbestemmelserne.

 

7.3.     Bestemmelserne i art. 7.2 finder ikke anvendelse på mangler ved varer, der er solgt til en reduceret pris, der er aftalt på grund af manglen; på slitage af varer forårsaget af normal brug af dem; på mangler ved brugte varer, hvor manglen svarer til graden af brug og slitage, og varerne havde manglen ved deres overtagelse af køberen, eller hvor det følger af varens art.

 

7.4.     Hvis manglen viser sig inden for seks måneder efter overtagelsen, formodes varen at have været mangelfuld allerede ved overtagelsen. Køber er berettiget til at udøve retten som følge af en mangel, der opstår i forbrugsvarer inden for fireogtyve måneder fra overtagelsen.

 

7.5. Køber skal udøve rettigheder som følge af mangelfuld ydelse på adressen for sælgers virksomhed, hvor mangler kan påberåbes i betragtning af sortimentet af de solgte varer, eller på købers hjemsted eller forretningssted hos Fine Promo s.r.o., Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Prag 6. Køber kan gøre sine rettigheder gældende som følge af mangelfuld opfyldelse via e-mail på info@ponnie.eu.

 

7.6. Køber skal levere de varer, for hvilke køber håndhæver sine rettigheder som følge af mangelfuld opfyldelse, til adressen på sælgers virksomhed, som er identisk med postadressen: Fine Promo s.r.o., Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Prag 6 enten personligt efter forudgående aftale eller ved at sende varerne via et pakkeleveringsfirma eller post.

 

7.7. Sælgeren skal underrette køberen om afgørelsen af købers krav om mangler via e-mail til den e-mailadresse, som køberen har angivet til dette formål; e-mailen skal sendes inden for 30 dage efter levering af varerne til adressen på sælgers virksomhed, der er angivet i afsnit 7.6 i disse vilkår og betingelser.

 

7.8. Sælgers reklamationsregler indeholder yderligere rettigheder og pligter for parterne i forbindelse med sælgers mangelsansvar.

 

 1. PARTERNES YDERLIGERE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

 

8.1.     Køber erhverver ejendomsretten til varerne ved betaling af den fulde købspris.

 

8.2.     Sælger er ikke bundet af nogen adfærdskodeks i forhold til køber i henhold til § 1826, stk. 1, litra e, i civillovbogen.

 

8.3.      Sælger skal adressere forbrugerklager via e-mailadressen info@ponnie.eu. Sælger skal sende oplysninger om, hvordan en købers klage skal behandles, til købers e-mailadresse. 

8.4.     Den tjekkiske handelsinspektion, Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, Id. Nr.: 000 20 869, webadresse: https://adr.coi.cz/cs har jurisdiktion over udenretslig bilæggelse af forbrugertvister i henhold til købskontrakten. For at løse eventuelle forbrugertvister mellem sælger og køber kan online-tvistbilæggelsesplatformen, der er tilgængelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr, anvendes. 

 8.5.      Det Europæiske Forbrugercenter Tjekkiet, med hjemsted på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetadresse: http://www.evropskyspotrebitel.cz er kontaktpunkt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlineløsning af tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/ES (forordning om onlineløsning af tvister på forbrugerområdet). 

8.6.     Sælgeren er autoriseret til at sælge varer på grundlag af en handelslicens. Driften af handelen kontrolleres af den kompetente handelsmyndighed inden for dens jurisdiktion. Tilsyn med området for beskyttelse af personoplysninger udføres af kontoret for beskyttelse af personoplysninger. I det relevante omfang fører den tjekkiske handelsinspektion bl.a. tilsyn med overholdelsen af den tjekkiske lov nr. 634/1992 om forbrugerbeskyttelse med senere ændringer. 

8.7.    Køber påtager sig hermed risikoen for en ændring af omstændighederne i henhold til § 1765 (2) i den tjekkiske civillovbog.

 

 1. BESKYTTELSE AF PERSONDATA OG AFSENDELSE AF KOMMERCIEL KOMMUNIKATION

 

9.1.  Sælger opfylder sin underretningspligt over for køber i henhold til artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (herefter "GDPR") i forbindelse med behandling af købers personoplysninger med henblik på opfyldelse af købsaftalen, med henblik på forhandlinger om købsaftalen og med henblik på opfyldelse af offentligretlige forpligtelser ved hjælp af særlige dokumenter.

 

 1. AFSENDELSE AF KOMMERCIEL KOMMUNIKATION OG LAGRING AF COOKIES

 

10.1.    Køber accepterer, at oplysninger relateret til sælgers varer, tjenester eller forretning kan sendes til købers e-mail-adresse; køber accepterer endvidere, at sælger kan sende kommerciel kommunikation til købers e-mail-adresse.

 

10.2.    Køber accepterer, at der gemmes cookies på Købers computer. Hvis et køb på hjemmesiden og opfyldelsen af sælgers forpligtelser i henhold til købsaftalen ikke kræver lagring af cookies på købers computer, kan køber til enhver tid tilbagekalde sit samtykke i henhold til den foregående sætning.

 

    11. LEVERING

 

11.1.    Alle meddelelser og dokumenter i henhold hertil kan leveres til Købers e-mailadresse.

 

    12. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

 

12.1.    Hvis et forhold relateret til brug af butikkens webbaserede portal eller et juridisk forhold baseret på en købsaftale omfatter en ikke-tjekkisk enhed, er parterne enige om, at et sådant forhold skal reguleres af tjekkisk lov. Denne bestemmelse påvirker ikke forbrugernes rettigheder som følge af andre generelt gældende love.

 12.2.    Lovvalget i henhold til artikel 12.1 i vilkårene og betingelserne fratager ikke køberen, som er forbruger, den beskyttelse, der ydes af lovbestemmelser, der ikke kan fraviges ved aftale, og som ville blive anvendt i mangel af lovvalg i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I).

12.3.  Hvis en bestemmelse i disse forretningsbetingelser er eller bliver ugyldig eller ikke kan håndhæves, er parterne enige om, at en erstatningsbestemmelse (så tæt som muligt på den nu ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelse) vil blive brugt i stedet. Den manglende gyldighed eller håndhævelse af en bestemmelse i disse forretningsbetingelser har ingen indflydelse på gyldigheden eller håndhævelsen af de resterende bestemmelser. 

12.4.  Hver købsaftale, herunder disse forretningsbetingelser, skal arkiveres i elektronisk form af sælgeren, og sådanne arkiverede oplysninger skal ikke være tilgængelige for andre parter end sælgeren. 

12.5.   Som bilag til disse vilkår og betingelser findes en standardformular til fortrydelse af en købskontrakt. 

12.6.    Kontaktoplysninger på sælger: 

(alle leverancer)

 

Fine Promo s.r.o.

 

e-mail: info@ponnie.eu

Telefon: +420 602 579 675.

I Prag, dateret 1. september 2018
På vegne af virksomheden Fine Promo s.r.o.
Ing. Dominik Mašek

 

Bilag: Formular til fortrydelse af købskontrakten

 

Fra:

For- og efternavn:

Bopæl:

(eller e-mail/telefonnummer):

 

Adressat:

Sælger:

Fine Promo s.r.o.

 

ID: 273 84 829

 

Med hjemsted på adressen: Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Prag 6, Tjekkiet

 

Meddelelse om tilbagetrækning fra købskontrakten

 

På .......... Jeg har besøgt jeres hjemmeside/e-butik ............ for at bestille varerne ..........., ordrenummer ............, til en værdi af EUR .......... . Jeg modtog de bestilte varer på ...........

 

I henhold til § 1829, stk. 1, sammenholdt med § 1818 i lov nr. 89/2012, den tjekkiske civillovbog, udøver jeg min lovbestemte ret og fortryder købsaftalen indgået via internettet, som vedrører ovennævnte varer, som jeg returnerer til dig sammen med dette brev, og jeg beder dig samtidig om at tilbagebetale købsprisen på EUR .......... og EUR ......... for porto til min bankkonto nr. ............. senest 14 dage efter levering af denne fortrydelse af kontrakten.

 

I .........., dato ..........

 

Forbrugerens for- og efternavn (underskrift)

 

Bilag: Bevis for køb